top of page

Privatumo politika

          Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip UAB „Lojula“ (toliau – Bendrovė arba Duomenų valdytojas), juridinio asmens kodas 134956497, buveinės adresas V. Krėvės pr. 13A, Kaunas, yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų* asmens duomenys**, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

 

     * Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrovė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Bendrovės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Bendrovės interneto svetainėse (toliau – Svetainė).

     ** Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

          Norėdami perskaityti mūsų įmonės privatumo politką, prašome atsisiųsti pilną dokumentą apačioje

PRIVATUMO POLITIKA
bottom of page