top of page

Sveikatos pažymos

pexels-karolina-grabowska-66279381.jpg

PROFILAKTINIAI SVEIKATOS TIKRINIMAI

Į profilaktinį sveikatos patikrinimą įeina:

 • šeimos gydytojo konsultacija, įskaitant ir anamnezės surinkimą;

 • arterinio kraujospūdžio bei širdies susitraukimų dažnio (pulso) matavimas;

 • nervų sistemos veiklos, regėjimo ir klausos funkcijų bei nosiaryklės būklės įvertinimas; 

 • širdies tonų ir plaučių klausymas. 

 

Visi kiti reikalingi tyrimai atliekami papildomai, priklausomai nuo Jums reikalingos sveikatos pažymos rūšies ir ligų indikacijų (simptomų). Atvykdamas į kliniką pacientas privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

SVEIKATOS PATIKRINIMAS DĖL DARBO 

ASMENS MEDICININĖ KNYGELĖ ( sveikatos pasas, forma Nr. 048/a) 

Pacientas, atvykęs tikrintis sveikatos, privalo turėti atitinkamus dokumentus:

 • Įsidarbinantis asmuo - privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ( forma Nr. 047/a), kurią privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantįjį asmenį tikrintis sveikatos.

 • Dirbantysis asmuo - asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. 048/a), kurią privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos.

 • Jei tikrinamasis neturi papildomų indikacijų, iš paciento pirminės sveikatos priežiūros įstaigos (PSPĮ) nereikia pristatyti jokių pažymų ar išrašų.

 

Sveikatos patikrinimas atliekamas individualiai, atsižvelgiant į profesinės rizikos veiksnius.

Gydytojo paskyrimu papildomi tyrimai atliekami atsižvelgiant į darbo aplinkos rizikos faktorius ir indikacijas dėl lėtinių paciento ligų.

Kiekvienam dirbančiajam užvedama asmens medicininė kortelė (forma Nr. 025/a), kurioje įrašomi paciento sveikatos duomenys. 

Profilaktinio darbuotojų sveikatos tikrinimo pabaigoje surašomas protokolas su jame atsispindinčiomis išvadomis, kurios taip pat

 

įrašomos į asmens medicininę knygelę (forma Nr. 048/a) arba į privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a).

VAIRUOTOJO SVEIKATOS PAŽYMA

I grupės kategorijų (AM, A1, A, B1, B IR BE) transporto priemonių vairuotojai, atvykę tikrintis sveikatos, privalo turėti:

 1. Tikrinantis pas gydytoją pirmą kartą, oftalmologo pažymą (dėl patikrinto regėjimo tinka ir optikos salono pažyma). Tikrinantis pas gydytoją pakartotinai, klinikoje yra įvertinamos regėjimo funkcijos

 2. Gydytojo psichiatro išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma Nr. 027/a), kuriame pažymėtos per pastarąjį penkerių metų laikotarpį persirgtos ligos ir tai, jog galite vairuoti I grupės kategorijų (AM, A1, A, B1, B IR BE) transporto priemonę. 

 3. Jei tikrinamasis turi tam tikrų indikacijų - elektrokardiogramą (EKG) bei audiogramą. Klinikoje yra atliekama elektrokardiograma bei audiograma.

 4. Vairuotojo pažymėjimą, jeigu sveikata tikrinama pakartotinai. 

 5. Visiems pacientams virš 40 metų amžiaus - akispūdžio matavimo tyrimo rezultatus. Klinikoje taip pat atliekamas akispūdžio matavimas.

 

Kandidatai ir vairuotojai, atvykę į kliniką, užpildo Vairuotojo garbės deklaraciją, klausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjos (OMA) ir  Epworth mieguistumo skalę. 

Sveikatos tikrinimo periodiškumas priklauso nuo tikrinamojo amžiaus:


      Iki 55 metų amžiaus – kartą per 10 metų;

      56-69 metų amžiaus – kartą per 5 metus;

      70-79 metų amžiaus – kartą per 2 metus;

      80-ies ir daugiau metų amžiaus – kasmet.

 

Galutinę išvadą į asmens medicininę kortelę (forma Nr. 025/a) įrašo, pasirašo ir patvirtina tikrinantis gydytojas. Atlikus profilaktinį tikrinimą, išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į pažymą (formą Nr. E083-1) e-sveikatos portale. Popierinė pažyma (forma Nr. 083-1/a) pildoma tik užsieniečiams, kurie neturi asmens kodo, ir jų duomenų neįmanoma įvesti į e-sveikatos portalą.

Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma yra išduodama elektronine forma. Į VĮ „Regitra“ patiems pateikti pažymos nereikia.

 

II grupės kategorijų (C1,C1E,C,CE,D1, D1E, D, DE ir T) transporto priemonių vairuotojai, atvykę tikrintis sveikatos, privalo turėti:

 1. Tikrinantis sveikatą pirmą kartą ir norint pratęsti vairuotojo pažymėjimo galiojimą, oftalmologo pažymą

 2. Gydytojo psichiatro išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma Nr. 027/a), kuriame pažymėtos per pastarąjį dešimties metų laikotarpį persirgtos ligos ir tai, jog galite vairuoti II grupės kategorijų (C1,C1E,C,CE,D1, D1E, D, DE ir T) transporto priemonę.

 3. Tikrinantis sveikatą pirmą kartą ir norint pratęsti vairuotojo pažymėjimo galiojimą, elektrokardiogramą (EKG), audiogramą (pas LOR specialistą siuntimas išduodamas tik turint sveikatos pakitimų) bei pacientams virš 40 metų amžiaus – akispūdžio matavimo tyrimo rezultatus. Klinikoje atliekama elektrokardiograma, audiograma bei  akispūdžio matavimas.

 4. Norint pratęsti vairuotojo pažymėjimo galiojimą, kas du metus būtina atlikti krūtinės ląstos rentgenologinį tyrimą

 

Kandidatai ir vairuotojai, atvykę į kliniką, užpildo Vairuotojo garbės deklaraciją, klausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjos (OMA) ir  Epworth mieguistumo skalę. 

Vairuotojų sveikatos tikrinimas vyksta kartą per 2 metus.

Galutinę išvadą į asmens medicininę kortelę (forma Nr. 025/a) įrašo, pasirašo ir patvirtina tikrinantis gydytojas. Atlikus profilaktinį tikrinimą, išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į pažymą (formą Nr. E083-1) e-sveikatos portale. Popierinė pažyma (forma Nr. 083-1/a) pildoma tik užsieniečiams, kurie neturi asmens kodo, ir jų duomenų neįmanoma įvesti į e-sveikatos portalą.

Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma yra išduodama elektronine forma. Į VĮ „Regitra“ patiems pateikti pažymos nereikia.

SVEIKATOS PAŽYMA CIVILINIO GINKLO ĮSIGYJIMUI

Pacientas, atvykęs tikrintis sveikatos, turi atkreipti dėmesį į:

 1. Psichiatrui būtina pateikti darbdavio charakteristiką. Atsižvelgiant į deklaravusiųjų gyvenamą vietą, nedirbantiems ar individualią veiklą užregistravusiems asmenims charakteristikas savo seniūnijų teritorijose išduoda  miestų savivaldybės administracijos seniūnai. 

 2. Atvykus į kliniką būtina turėti gydytojo psichiatro ir savo šeimos gydytojo išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma Nr. 027/a), kuriame pažymėtos per pastarąjį dešimties metų laikotarpį persirgtos ligos. 

 3. Taip pat turėti priklausomybės ligų centro (PLC) narkologo išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma Nr. 027/a).

 4. Jei tikrinamasis turi tam tikrų indikacijų, atliekama audiograma, akispūdžio matavimo tyrimas, elektrokardiograma (EKG) ar kiti būtini tyrimai. Šie tyrimai atliekami klinikoje.

 5. Neeilinio sveikatos patikrinimo atveju – policijos ar darbdavio siuntimą.

 

Atvykus į kliniką užpildoma „Asmens, norinčio gauti leidimą įsigyti ginklą, garbės deklaraciją“ (sveikatos tikrinimo klausimynas).

Gydytojo išvados dėl sveikatos būklės nuo jų pateikimo datos galioja penkerius metus.

Asmens sveikatą tikrinantis gydytojas, diagnozavęs ligas ar nustatęs fizinius trūkumus dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, siunčia pacientą į kitų gydytojų specialistų konsultacijas. Gydytojai, konsultavę pacientą, į „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma Nr. 027/a) įrašo atsakymą dėl sveikatos būklės tinkamumo gauti leidimą įsigyti ginklą.

Galutinę išvadą „Dėl sveikatos būklės gali gauti leidimą įsigyti ginklą“ arba „Dėl sveikatos būklės negali gauti leidimo įsigyti ginklą“ į asmens medicininę kortelę (forma Nr. 025/a) ir į asmens privalomo sveikatos tikrinimo pažymą (forma Nr. E049/a) įrašo asmenį tikrinęs šeimos gydytojas arba gydytojų konsultacinės komisijos nariai.

Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė (forma Nr. E049/a) yra užregistruojama ir išduodama elektronine forma.

Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo pažymą (forma Nr. 049/a) reikia pateikti įstaigai, išduodančiai leidimą įsigyti ginklą.

MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR KITŲ MOTORINIŲ PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ LAIVAVEDŽIO SVEIKATOS PAŽYMA

Pacientas, atvykęs tikrintis sveikatos, turi atkreipti dėmesį į:

 1. Atvykus į kliniką būtina turėti gydytojo psichiatro ir savo šeimos gydytojo išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma Nr. 027/a), kuriame pažymėtos per pastarąjį dešimties metų laikotarpį persirgtos ligos, jog esate sveikas ir galite dirbti vidaus vandenų transporto specialistu, motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiu.

 2. Visais atvejais paciento sveikatos būklę tikrina oftalmologas ir LOR gydytojas (Pagal SAM nuostatas, visais atvejais paciento regėjimo aštrumą, spalvų jutimą tikrina gydytojas oftalmologas, o klausą - gydytojas otorinolaringologas. Jie nustato paciento sveikatos būklės profesinį tinkamumą ir išvadose nurodo, ar asmuo gali dirbti vidaus vandenų transporto specialistu, motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiu, pažymi konkrečią profesinę grupę ir apribojimus, jei tokių yra. Išvadą įrašo į asmens medicininę kortelę (formą Nr. 025/a) ir, jei reikia, į „Medicinos dokumentų išrašą“ (formą Nr.027/a.). Atvykus į kliniką būtina turėti oftalmologo ir LOR gydytojo išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma Nr. 027/a).

 

Atvykęs į kliniką pacientas užpildo ir pasirašo „Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio Garbės deklaraciją“.

Sveikatos tikrinimo periodiškumas:

 

      Iki 55 metų amžiaus – kartą per 10 metų;

      56-69 metų amžiaus – kartą per 5 metus;

      70-79 metų amžiaus – kartą per 2 metus;

      80-ies ir daugiau metų amžiaus – kasmet.

Jei asmens sveikata tinkama, jam popierine forma bus išduotas „Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimas“ (forma Nr.048-2/a ).

Į STOVYKLĄ VYKSTANČIO VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS

MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS

Vykstančio į stovyklą vaiko sveikatos pažymėjimą  ir mokinio sveikatos pažymėjimą užpildo ir galutinę išvadą į asmens medicininę kortelę (forma Nr. 025/a) įrašo, pasirašo ir patvirtina tikrinantis gydytojas.

Atlikus profilaktinį tikrinimą, užpildomas ir elektroninis mokinio sveikatos pažymėjimas (forma Nr. E027-1), kuris galioja vienerius metus.

 

Mokinio sveikatos pažymėjimui gauti yra būtina odontologo konsultacija.

NOTARŲ, ANTSTOLIŲ, ADVOKATŲ, ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ SVEIKATOS PAŽYMA

Pacientas, atvykęs tikrintis sveikatos, turi atkreipti dėmesį į:

 1. Atvykus į kliniką būtina turėti gydytojo psichiatro ir savo šeimos gydytojo išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma Nr. 027/a), kuriame pažymėtos per pastarąjį penkerių metų laikotarpį persirgtos ligos. 

 2. Taip pat turėti priklausomybės ligų centro (PLC) narkologo išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma Nr. 027/a).

 3. Jei sveikatos tikrinimo metu nustatomos medicininės indikacijos, tikrinamasis gali būti siunčiamas pas kitų specialybių gydytojus.

 4. „Medicininis pažymėjimas“ (forma Nr. 046/a) galioja 5 metus.

 

Galutinę išvadą, ar pacientas dėl sveikatos būklės gali eiti notaro, antstolio, advokato, advokato padėjėjo pareigas, „Medicininiame pažymėjime“ (forma Nr. 046/a) pateikia tikrinantis sveikatą gydytojas, patvirtindamas išvadą parašu, asmeniniu spaudu ir asmens sveikatą tikrinusios sveikatos įstaigos antspaudu.

VYKSTANČIOJO Į UŽSIENĮ MEDICININĖ PAŽYMA (forma Nr. 082/a)

Pacientas, atvykęs tikrintis sveikatos, turi atkreipti dėmesį į

 1. Atvykęs į kliniką turi pateikti atitinkamus dokumentus, gautus iš Užsienio reikalų ministerijos, užsienio šalies ambasados ar išvykos organizatorių, į kuriuos reikia įrašyti duomenis apie išvykstančiojo sveikatos būklę, atliktus tyrimus ir skiepijimus.

 2. Taip pat turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 3. Turėti savo šeimos gydytojo išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma Nr. 027/a) apie persirgtas ligas.

 4. Pažymai gauti būtina atlikti šiuos tyrimus: kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymą, kraujo tyrimą dėl ŽIV ir sifilio ( neigiamas tyrimo rezultatas galioja ne ilgiau kaip 30 dienų nuo jo išdavimo dienos), šlapimo tyrimą, elektrokardiogramą, krūtinės ląstos rentgenologinį tyrimą (jo būtinybė priklauso nuo šalies, į kurią vykstama, keliamų reikalavimų ar paciento medicininių indikacijų). Šie tyrimai atliekami klinikoje.

 5. Vykstant į epidemiologiškai pavojingas šalis, reikalingas Tarptautinis skiepų sertifikatas, kuris įsigalioja praėjus 10 dienų po vakcinavimo. Siuntime (forma Nr. 027/a) dėl skiepijimo kontraindikacijų nebuvimą patvirtina sveikatą tikrinantis gydytojas.

 6. Informaciją apie ligas, nuo kurių reikia pasiskiepyti išvykstant į užsienio šalį, galite sužinoti visuomenės sveikatos centre.

 7. Atvykus į kliniką įsidarbinančiam asmeniui būtina turėti privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a), kurią privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantįjį asmenį tikrintis sveikatos.

 8. Atvykus į kliniką dirbančiajam asmeniui būtina turėti asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. 048/a), kurią privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos.

 

Sveikatos patikrinimo metu atsižvelgiant į šalies, į kurią vykstama, keliamus reikalavimus ir paciento medicinines indikacijas arba darbą, kurį rengiamasi dirbti, gali būti atliekami ir kiti tyrimai bei imunoprofilaktika.

Sveikatos patikrinimą atliekantis gydytojas, esant poreikiui, asmenį gali siųsti pas kitus gydytojus specialistus.

 

Tikrinimų duomenys įrašomi į asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025/a).

Galutinę išvadą pateikia ir ją į vykstančiojo į užsienį medicininę pažymą ( forma Nr. 082/a) įrašo asmens sveikatą tikrinęs gydytojas. Pažyma atiduodama pacientui.

Pažymos galiojimo terminas priklauso nuo šalies, į kurią išvykstama, reikalavimų.

 

Jei po profilaktinio sveikatos tikrinimo per mėnesį pacientas į gydytoją kreipiasi pakartotinai, iš naujo tikrinti jo sveikatos nebūtina -  reikalinga nauja pažyma išduodama pagal buvusio sveikatos tikrinimo rezultatus. Jei yra būtini papildomi tyrimai, sveikata tikrinama pakartotinai. 

Jei pacientas dėl papildomos pažymos į gydytoją kreipėsi praėjus vėliau nei po mėnesio, jo sveikata tikrinama iš naujo - nepriklausomai nuo to, kokia pažyma jam yra reikalinga.

bottom of page